Tá Plean Teanga Chonamara Láir seolta ag an Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin Seán Kyne ag ócáid a eagraíodh tráthnóna Dé hAoine 20 Meán Fómhair i gColáiste Chuimhneacháin an Phiarsaigh, Ros Muc.  

Clúdaíonn an ceantar tíreolaíoch leathan ar a n-áirítear achar ó Chamus siar trí Ros Muc, Cill Chiaráin, Carna agus ó thuaidh go dtí an Caiseal, an Sraith Salach agus siar go hInis Ní agus Iorras Beag Thiar in abhantrach Chloch na Rón.

Tugadh an cúram don chomharchumann pobail Forbairt Chonamara Láir Teo feidhmiú mar cheanneagraíocht an phróisis pleanála teanga sa limistéir agus tar éis dul i gcomhairle leis an bpobal, bunaíodh Coiste Stiúrtha Pleanála Teanga ar a raibh ionadaíocht ó na ceantair uile a thagann faoi scáth Limistéar Chonamara Láir.

Dúirt an tAire Stáit Kyne: ‘Tá an-obair déanta maidir leis an bPlean seo agus teastaíonn uaim mo bhuíochas a chur in iúl do gach duine a bhí bainteach leis.  

‘Is fiú Coiste Stiúrtha Pleanála Teanga Chonamara Láir – a chuir an plean cuimsitheach le chéile le comhpháirtíocht agus comhoibriú ó Fhorbairt Chonamara Láir atá lárnach i bhforbairt tograí agus seirbhísí pobail áitiúla, a lua ach go háirithe. 

‘Tugadh léargas ag an ócáid ar an dul chun cinn atá déanta faoin bpróiseas pleanála teanga agus na forbairtí is déanaí atá ar bun agus beartaithe ar leas an phróisis agus an pholasaí don oideachas Gaeltachta araon.’